تازه های انتشارات: علف کش ها مطالعه اثرات زیست محیطی و رویکرد های مدیریتی(روح اله امینی، احمدرضا مبلی و زهره آقاجانی)

۱۰ اسفند ۱۳۹۵ | ۱۲:۰۴ کد : ۵۶۱۰ رویدادها و اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۲۷۱۷

علف کش ها مطالعه اثرات زیست محیطی و رویکرد های مدیریتی

مترجمان: روح اله امینی، احمدرضا مبلی و زهره آقاجانی

مولفان: روبن آلوارز و فرناندز

تاریخ و نوبت چاپ: ۱۳۹۵ - اول

نشر: انتشارات دانشگاه تبریز

قیمت: - / ۱۸۰,۰۰۰ ریال

 

کتاب «علف کش ها مطالعه اثرات زیست محیطی و رویکرد های مدیریتی» را دکتر روح اله امینی دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز و مهندس احمدرضا مبلی و زهره آقاجانی، دانشجویان دکتری علوم علف های هرز دانشگاه فردوسی مشهد ترجمه کرده اند و انتشارات دانشگاه تبریز به زیور طبع آراسته است.

 

با توجه به افزایش جمعیت جهان و نیاز به غذا، به کار بستن روش های نوین مدیریت علف های هرز کشاورزی از اهمیت خاصی برخوردار است که این کتاب با توجه به مشکلات ناشی از مصرف علف کش ها سعی در معرفی روش هایی برای بررسی اثر آنها در محیط و ارائه روش های کاربردی و نوین برای کاهش کاربرد علف کش ها به منظور دستیابی به کشاورزی پایدار است.

این کتاب مجموعه ای است ارزشمند، شامل ۱۳ فصل با عناوین: ارزیابی سمّی بودن علف کش ها با استفاده از روش های کوتاه مدت در جلبک ها، دافنیدها و ماهی ها، سمیت علفکش ها در حبوبات و مقاومت این گیاهان به علفکش ها، استفاده از چغندرقند به عنوان گیاه شناساگر، بررسی تجزیه کنترل، پراکنش و پتانسیل اثر خزه کشی دیوران بر صخره های مرجانی، روش های کاهش مصرف علفکش ها، مدیریت علف های هرز با نهاده های علفکشی کاهش یافته، کنترل میکروبی علف هرز و علف کش های میکروبی، استفاده از موکنا به عنوان گیاه پوششی، کنترل ارگانیک علف های هرز، کنترل علف های هرز در برنج خشکه کاری شده، مدیریت علف های هرز در کشت موز، و تنوع ژنتیکی علف های هرز که می تواند مورد استفاده دانشجویان مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و کلیه علاقمندان به علوم کشاورزی قرار گیرد.


( ۱ )

نظر شما :