تازه های نشر:مبانی معرفت شناسانه اندیشه ورزی اجتماعی درایران( تالیف دکتر فردین قریشی)

۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۴ | ۱۸:۰۲ کد : ۴۸۶ رویدادها و اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۱۹۱۴

مبانی معرفت شناسانه اندیشه ورزی اجتماعی در ایران

مولف: دکتر فردین قریشی

انتشارات: جامعه شناسان

تاریخ و نوبت چاپ:  - 1393- اول

قیمت:70000 ریال

 

       کتاب « مبانی معرفت شناسانه اندیشه ورزی اجتماعی درایران» نوشته‏ دکتر فردین قریشی عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم اجتماعی دانشگاه تبریز است که توسط انتشارات جامعه شناسان به چاپ رسیده است.
اندیشمندان اجتماعی برای اینکه بدانند معرفت اجتماعی آنها، درست یا نادرست است، به یک تئوری سنجش معرفت نیازمندند. در واقع نقش تئوری سنجش معرفت معرفی معیار و ملاکی برای تشخیص ایده های درست از ایده های نادرست است. اهمیت موضوع به حدی است که هرگاه در تئوری سنجش معرفت، ایراد و خطایی وجود داشته باشد، حقایق زندگی وارونه به نظر خواهد آمد و به تبع آن معرفت اجتماعی گرفتار اعوجاج خواهد شد. به نحوی که درست ها، نادرست و نادرست ها، درست جلوه خواهند کرد. در این چارچوب، کتاب "مبانی معرفت شناسانه اندیشه ورزی اجتماعی در ایران" در جستجوی کشف ایرادات و خطاهای تئوری های سنجش معرفت نزد اندیشه ورزان اجتماعی ایران است. لذا آن را می توان گامی در جهت رفع ایرادات و خطاهای مذکور و دستیابی به معرفت معتبر در عرصه اندیشه ورزی اجتماعی تلقی نمود. در این مسیر تئوری های اصالت شرع، اصالت عقل و اصالت دلیل به ترتیب به عنوان تئوری های سنت گرایان، تجدد خواهان و اصلاح طلبان محل پرسش قرار گرفته اند و میزان کارآمدی آنها در ممانعت از ابتدای معرفت اجتماعی به عوارضی چون جزم اندیشی، بیگانگی نظری و قیمومت قدرت مورد بررسی واقع شده است.
کتاب فوق در این موضوع متشکل از چهار فصل، معیارهای اختصاصی سنجش معرفت اجتماعی، تئوری معرفت شناسانه سنت گرایان، تئوری معرفت شناسانه تجدد گرایان و تئوری معرفت شناسانه اصلاح طلبان در اختیار مخاطبان قرار گرفته است.

 


نظر شما :