تازه های انتشارات:تکنولوژی استخراج و تصفیه روغن های گیاهی- دکتر صدیف آزادمرد

۲۳ اسفند ۱۳۹۳ | ۱۴:۵۸ کد : ۴۷۵ رویدادها و اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۳۰۸۶


تکنولوژی استخراج و تصفیه روغن های گیاهی

مؤلف: دکتر صدیف آزادمرد
نشر: انتشارات دانشگاه تبریز
تاریخ و نوبت چاپ : 1393 - سال اول
قیمت:   100000 ریال

کتاب« تکنولوژی استخراج و تصفیه روغن های گیاهی» را دکتر صدیف آزادمرد، دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز به رشته تحریر در آورده و انتشارات دانشگاه، آن را منتشر نموده است.
روغن های گیاهی اهمیت فراوانی در تولید، کیفیت و ماندگاری فرآورده های غذایی دارند. بنابراین، لازم است مراحل و فرآیندهایی که روغن های خوراکی طی می کنند تا از دانه یا میوه روغنی تبدیل به روغنی قابل مصرف شوند، را بدانیم. همچنین نیاز است برای درک بهتر   واکنش هایی که طی تولید، فرآوری و نگهداری در روغن ها و چربی های خوراکی رخ می دهند به شیمی و تجزیه روغن ها همراه با مکانیسم واکنش های فسادزا و نحوه جلوگیری از افت کیفیت آنها تسلط داشته باشیم.
 این کتاب، در شش فصل با عناوین شیمی لیپید، استخراج روغن های گیاهی، صمغ گیری، خنثی سازی،رنگبری و بوگیری، سعی شده است که تکنولوژی های مورد استفاده در استخراج و تصفیه روغن ها به تفصیل بحث شوند. این کتاب می تواند مورد استفاده دانشجویان و کارشناسان رشته و گرایش های مختلف علوم و صنایع غذایی و علوم تغذیه قرار گیرد. همچنین در این کتاب تلاش شده است در مباحث ذکر شده سرفصل دروس مربوط به تکنولوژی و شیمی روغن های خوراکی در دوره های کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری نیز پوشش داده شوند.


 


 


( ۱ )

نظر شما :