تازه های انتشارات دانشگاه تبریز(حقوق اساسی انسان در اسلام)

۲۳ فروردین ۱۳۹۳ | ۱۶:۲۴ کد : ۳۹۱ رویدادها و اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۱۷۸۵

عنوان

حقوق اساسی انسان در اسلام

مؤلفان

نشر

دکتر عباس عباس زاده، دکتر ناصر فروهی

انتشارات دانشگاه تبریز

تاریخ و نوبت چاپ

1392- اول

قیمت

-/75000 ریال

 

 کتاب« حقوق اساسی انسان در اسلام » تالیف دکتر عباس عباس زاده و دکتر ناصر فروهی، اساتید دانشکده الهیات و علوم اسلامی دانشگاه تبریز می باشد که توسط اداره انتشارات دانشگاه تبریز به چاپ رسیده است.

امروزه بحث ازحقوق بشر یکی ازمباحث داغ در عین حال یکی از موضوعات پیچیده جهانی است که همه با هر اندیشه و عقیده ای که دارند ازآن دم می زنند که چه بسا در عمل به آن پایبند نیستند. در دین اسلام حقوق اجتماعی و سیاسی جایگاه خاصی دارد و توجه ویژه به آن شده است .

از طرف دیگر دین اسلام خود را دین جامع و کامل در ابعاد مختلف معرفی می کند و مدعی است که به تمامی نیاز های واقعی انسان پاسخ مناسب دارد ، چون قوانین ، مقررات و حقوقی که دین اسلام مطرح می سازد از طرف خداوند است که آفریننده انسان و حکیم عالم و قادر مطلق و خیر خواه انسان است و در مقابل هیچ سودی عاید او نمی شود چرا که او بی نیاز مطلق است .

کتاب حقوق اساسی انسان در اسلام با پرداختن به این مباحث در هفت بخش تنظیم شده است . در بخش اول مفاهیم اولیه و کلیات حقوق بیان شده و در بخش دوم به اهداف و مبانی حقوقی و ویژگی های نظام اسلام پرداخته شده است. همچنین دربخش سوم حقوق اجتماعی دراسلام، در بخش چهارم حقوق سیاسی در اسلام، در بخش پنجم حقوق زن در اسلام، در بخش ششم حقوق کودک در اسلام و در نهایت، دربخش هفتم حقوق اقلیت ها و روابط بین الملل مورد بررسی قرار گرفته است.


( ۱۷ )

نظر شما :