تازه های انتشارات:اصول ژنتیک(دکتر حمدالله کاظمی اربط)

۱۳ بهمن ۱۳۹۳ | ۱۵:۴۷ کد : ۳۳۵ رویدادها و اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۳۵۵۱

اصول ژنتیک

 مؤلف: دکتر حمدالله کاظمی اربط
نشر: انتشارات دانشگاه تبریز
سال اول- نوبت چاپ :چهارم- 1393
قیمت: 180000 ریال

کتاب« اصول ژنتیک » تالیف دکتر حمدالله کاظمی اربط، استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز است که توسط اداره انتشارات دانشگاه تبریز به چاپ رسیده است.
مولف هدف اصلی از نگارش این کتاب را پیشرفت سریع علم ژنتیک، کمبود منابع فارسی در این زمینه،علاقه به تدریس درس ژنتیک و بالاخره نیاز مبرم دانشجویان به منبعی که دانشجویان مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در دسترس داشته باشند، را عنوان می نماید.
چهارچوب این کتاب طی پانزده سال تدریس اصول ژنتیک مشخص گردیده و به منظور تفهیم بهتر موضوع، اصطلاحات علمی مربوطه قبل از کاربرد در متن، تعریف و توصیف شده اند. در این رهگذر از تصاویر، مدارها و جداول متعددی نیز استفاده شده است.
این کتاب شامل سیزده فصل بوده و سعی شده است که از طریق بیان ساده و ذکر مثال ها و تمرین های متعدد در پایان هر فصل، تفهیم مطالب به سهولت امکان پذیر گردد. فصل اول، مقدمه و رشد تسلسلی مفاهیم ژنتیکی را در بر می گیرد. در فصل دوم،یاخته و تقسیم آن، در فصل سوم ماده ژنتیکی و در فصل های چهارم و پنجم ژنتیک مندلی و تغییرات نسبت های مندلی مورد بحث قرار گرفته اند. احتمالات و آزمون کی دو، پیوستگی ژن ها و نقشه های کروموزومی به ترتیب در فصول ششم، هفتم و هشتم مطرح شده اند. فصول نهم تا سیزدهم نیز به ترتیب موتاسیون، تغییرات ساختمانی کروموزوم ها، تغییرات در تعداد کروموزوم ها، ژنتیک کمی و ژنتیک جمعیت را شامل می گردند.
 


( ۴ )

نظر شما :