سیمرغ دانشگاه کجاست؟

۲۳ آذر ۱۴۰۰ | ۰۸:۵۴ کد : ۱۵۲۶۱ اخبار تصویری
تعداد بازدید:۱۷۱۵

 

همه ما کم و بیش داستان سیمرغ عطار نیشابوری را که در کتاب منطق الطیرآمده است شنیده ایم. اما فارغ از معنای ارزشمند عرفانی این داستان که عرفا و شاعران ما مطرح کرده اند،  می خواهیم نشان دهیم که این سیمرغ و تحقق آن در دانشگاه امکانپذیر است.

اما داستان! 

داستان از این قرار است که هدهد به همراه صدها پرنده یا مرغ تصمیم می گیرند که به سوی کوه قاف حرکت کنند و در بالای کوه به سیمرغ برسند. اما در میانه راه برخی از مرغان مثل بلبل بهانه می آورند که نمی توانند از گل و چمن دل بکنند، مرغ دیگر و بسیاری از هزاران مرغ دیگر بهانه دیگر می تراشد و در نهایت عده کثیری از آنها از این سفر انصراف می دهند. سرانجام «سی» مرغ بعد از تحمل سختی های فراوان سفر به رهبری هدهد موفق می شوند به بالای کوه قاف برسند. از هدهد می پرسند که سیمرغ کجاست؟ کی رسیم آخر به سیمرغ رفیع؟ او در جواب می گوید به خودتان نگاه کنید سی تا{به عدد}مرغ هستید، پس سیمرغ{واحد}خودتان هستید. به قول عطار:

 خویش را دیدند سی مرغ مدام         بود خود سیمرغ سی مرغ تمام


سیمرغ یک کل است که تک تک مرغان اجزای آن هستند. به زبان فلسفی سیمرغ یک خصلت ذاتی دارد که همان وحدت در کثرت و کثرت در وحدت است. هدهد نماد تفکر فلسفی در این داستان می گوید که شما با تلاش و همکاری تان و توافق و اجماع دسته جمعی خود «سیمرغ» را «ساختید»، «سیمرغی» برای«یافتن» وجود ندارد. حتی هدهد از قبل می دانست که سیمرغ در آن بیرون وجود ندارد. سیمرغ و سیمرغ ها را باید ساخت.

 

اکنون در دانشگاه این سیمرغ چگونه امکانپذیر است؟
اما اکنون در دانشگاه این سیمرغ چگونه امکانپذیر است؟ پاسخ روشن است. تک تک رشته های دانشگاهی در گروه های آموزشی و تک تک متخصصان و اساتید این رشته ها به منزله مرغان این داستان می توانند با بینش و تفکر فلسفی و توام با اندیشه کل نگرانه خود به تحقق این سیمرغ جامه عمل بپوشانند. به سخن دیگر، امروزه در بسیاری از دانشگاه های معتبر جهان، محققان و پژوهشگران با همکاری یکدیگر به صورت رشته های «بین رشته ای»(interdisciplinary ) برای رسیدن به اهداف بزرگ در قالب پروژه های پژوهشی کلان در جهت رفع مشکلات جامعه گرد هم می آیند و برای ساختن یک ایده یا تبدیل ایده به پدیده و در نهایت برای ساختن یک سیمرغ علمی و دانشگاهی همکاری می کنند.

 

اساسا تفکر بین رشته ای یک  تفکر فلسفی است.

اساسا تفکر بین رشته ای یک  تفکر فلسفی است. در داستان سیمرغ نیز هدهد با این نگرش فلسفی بود که به شکل گیری سیمرغ امکان تحقق داد. در مطالعات و پژوهش های بین رشته ای علومی مثل فیزیک، فلسفه، شیمی، جامعه شناسی، روان شناسی، ادبیات، هنر، جغرافیا و سایر رشته ها همچون مرغان داستان سیمرغ عطار دست به دست هم می دهند. تفکر بین رشته پلی بین رشته های دانشگاهی و مکاتب علمی آن ایجاد می کند و بدین ترتیب به محققان و پژوهشگران آن رشته کمک می کنند که با رسیدن به یک بینش کل نگرانه به سمت حل چالش های پیش روی بشر امروز بروند. در دانشگاه بایستی این بینش تفکر بین رشته ای و همکاری رشته ها در تحقق اهداف بلند دانشگاه حاکم شود. سیمرغ دانشگاه در بالای کوه قافی نیست که جمع شویم و به سراغ آن برویم، سیمرغ دانشگاه همین جا بین ما محققان و اساتید دانشگاه حضور دارد و اندکی بینش فلسفی می خواهد تا دریابیم که سیمرغ پیش ماست.


چون نگه کردند آن سی مرغ زود           بی شک این سی مرغ ،آن سیمرغ بود


( ۲۳ )

نظر شما :