موزه های دانشگاه تبریز: معرفی موزه علوم طبیعی

۲۹ خرداد ۱۴۰۰ | ۱۱:۴۹ کد : ۱۴۱۷۱ اخبار تصویری
تعداد بازدید:۷۱۳

موزه علوم طبیعی در ساختمان کتابخانه مرکزی به مساحت تقریبی 850 مترمربع با دارا بودن نمونه های زمین شناسی و زیست شناسی اولین بار در سال 1346 با انواع نمونه های تاکسیدرمی شده جانوران فعالیت خود را در ساختمان جنب کتابخانه دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز آغاز نمود و بعدا" به طبقه پایین دانشکده علوم طبیعی انتقال و نمونه های زمین شناسی به آن اضافه شد.

این موزه، در سال 1389 به ضلع غربی کتابخانه مرکزی دانشگاه انتقال یافت و در زمستان 1393 با تکمیل موزه با نمونه های گیاهی و زمین شناسی مجددا" در مساحتی بزرگتر جهت بازدید بازگشایی شد.

 

این موزه دارای نمونه های زمین شناسی  شامل :

- 115 قطعه سنگ های آذرین درونی و بیرونی

- 72 قطعه سنگ دگرگونی

- 15قطعه سنگ آتشفشانی

- 180قطعه سنگ رسوبی

- 22 مورد کانی فلزی

- 22مورد کانیهای تیپیک ایران  

 

و همچنین نمونه های زیست شناسی شامل :

- 253 نمونه فسیل شاخه های اسفنجها،بندپایان،نرمتنان،خارپوستان ، مهره داران و نمونه های گیاهی

-17مورد از نمونه های تاکسیدرمی شده جانوران مهره دار آذربایجان

-35 مورد از نمونه های تاکسیدرمی شده پرندگان آذربایجان

- گونه هایی از انواع مارها

انواع کاملی از حشرات شامل گروههای زنبورها ،سوسکها، رطیل ها،سنجاقکها ،پروانه ها و...

-52 نمونه گیاهی

 

*برای دریافت اطلاعات بیشتر کلیک کنید

 


( ۱ )

نظر شما :