کسب رتبه جهانی ۲۳۱ و ۲۷۵ دانشگاه تبریز در حوزه های مختلف موضوعی در رتبه بندی جهانی لایدن

۲۴ تیر ۱۳۹۹ | ۱۰:۵۷ کد : ۱۲۲۳۴ اخبار تصویری
تعداد بازدید:۱۹۷۲

 

رتبه بندی جهانی لایدن در سال 2020 در واقع نهمین گزارش از رتبه بندی جهانی انجام شده توسط مرکز مرکز مطالعات علم و فناوری دانشگاه لایدن هلند است که مبتنی بر بروندادهای علمی نمایه شده دانشگاه ها در پایگاه وبگاه علوم کلرویت‌انلیتیکس در سالهای 2015 تا  2018 براساس شاخص هایی چون تأثیر علمی (Impact)، مشارکت علمی (Collaboration)؛ دسترسی آزاد (Open Access)؛ و شاخص های برابری جنسیتی (Gender) در طول گذشته منتشر شده است.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه تبریز، دکتر رسول زوارقی، رییس کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد این دانشگاه با اعلام مطلب فوق افزود: نظام رتبه بندی جهانی که  بر اساس سوابق و مستندات علمی دانشگاه در طول سال های 2015 تا 2018 منتشر شد دانشگاه تبریز از نظر شاخص تأثیر علمی در حوزه موضوعی علوم فیزیکی و مهندسی رتبه 231 دنیا و در حوزه موضوعی علوم ریاضیات و رایانه رتبه 275 دنیا را به خود اختصاص داده است. بر اساس داده های این گزارش رتبه جهانی دانشگاه در همین حوزه ها از نظر شاخص ارتباطات علمی نیز 392 و 437 گزارش شده است.

دکتر زوارقی گفت: بررسی دیگر نتایج این نظام رتبه بندی بین المللی نیز نشانگر آن است که این دانشگاه از نظر شاخص تأثیر علمی در حوزه موضوعی علوم حیاتی و زمین رتبه 437 جهانی و در حوزه موضوعی علوم زیست پزشکی و سلامت رتبه 997 جهانی را کسب کرد. رتبه جهانی دانشگاه از نظر شاخص ارتباطات علمی در همین حوزه های موضوعی نیز 517 و 997 جهانی گزارش شده است.

رییس کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تبریز در ادامه خاطرنشان کرد: بر مبنای این دستاوردها و فعالیت ها، رتبه جهانی دانشگاه نیز از نظر شاخص تأثیر علمی، 516 از نظر شاخص مشارکت علمی 647، از نظرشاخص های برابری جنسیتی در تولید علم 667 ارزیابی و گزارش شده است.

وی گفت: در اطلاعات مندرج در این گزارش بر اساس بروندادها و مستندات علمی دانشگاه در بازه زمانی  2015 تا 2018 نشانگر آن است که ،  0/4 درصد از بروندادهای علمی دانشگاه تبریز جزء نشریات 1 درصد برتر؛ 3/9 درصد از آنها جزء 5 درصد برتر،  8/3 درصد جزء 10 درصد برتر و در نهایت 46/8 درصد از انها جزء بروندادهای علمی 50 درصد برتر ارزیابی شده اند.

همچنین، دکتر زواقی بر اساس این گزارش  یادآور شد: 67/6 درصد از تولیدات علمی حاصل مشارکت با سایر دانشگاه ها و سازمان ها؛ 30/7 درصد حاصل مشارکت با دانشگاه ها یا سازمان های بین المللی؛ 0/88/0 درصد حاصل مشارکت با صنعت؛ 14/2 درصد حاصل مشارکت های علمی با فاصله جغرافیایی کوتاه و 15/5 درصد حاصل مشارکت های علمی با فاصله جغرافیایی بسیار طولانی می باشد و اینکه روند تولید کارهای علمی حاصل مشارکت های بین المللی رو به افزایش است.

وی به تحلیل این نظام بین المللی جهانی رتبه بندی از نظر شاخص های جنسیتی اشاره کرد و گفت: 73/5 درصد از بروندادهای علمی  این دانشگاه را مردان و 16/5 درصد از این بروندادها را زنان تولید کرده اند. نسبت مردان به زنان در تولید علم در سطح دانشگاه تبریز 81/7 درصد و نسبت زنان به مردان در تولید علمی 18/3 درصد گزارش شده است.

منبع: https://www.leidenranking.com/ranking/2020/list

 

وضعیت دانشگاه تبریز از نظر شاخص تاثیر علمی در همه علوم در رتبه بندی لایدن 2020

 (نمودار بر اساس میزان انتشارت آثاری جزء 50 درصد برتر):

 

 

وضعیت دانشگاه تبریز از نظر شاخص های متنوع مشارکت علمی در رتبه بندی لایدن 2020 :

 

وضعیت دانشگاه تبریز از نظر شاخص مشارکت های بین المللی در تولید علم در حوزه های علمی مختلف در رتبه بندی لایدن 2020 :

 

وضعیت دانشگاه تبریز از نظر شاخص برابری جنسیتی  در همه علوم بر اساس نسبت مردان به زنان در تولیدات علمی در رتبه بندی جهانی لایدن2020 :

 

وضعیت دانشگاه تبریز از نظر شاخص تاثیر علمی در همه علوم در رتبه بندی جهانی لایدن 2020:

 


نظر شما :