آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۴۲ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
اعزام آزاد دانشجو به خارج از کشورمقررات آموزشی
مدرک معادلمقررات آموزشی
دستورالعمل نحوی درخواست و ثبت درخواست پژوهانهآیین نامه های علمی - پژوهشی
دستورالعمل نحوی پرداخت پژوهانه تخصیصی به دانشجویان منتخبآیین نامه های علمی - پژوهشی
فرم درخواست مجوز فعالیت اتحادیه انجمن های علمیآئین نامه های فرهنگی - دانشجویی
شیوه نامه انتخابات نمایندگان مدیران مسئول نشریات دانشجوییآئین نامه های فرهنگی - دانشجویی
آیین نامه انتخاب و معرفی دانشجوی نمونهآئین نامه های فرهنگی - دانشجویی
آیین نامه انجمن های علمیآئین نامه های فرهنگی - دانشجویی
دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهیآئین نامه های فرهنگی - دانشجویی
دستورالعمل اردوهای دانشجویی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالیآئین نامه های فرهنگی - دانشجویی
دستورالعمل نحوه تهیه مدارک جهت اخذ فعالیت اتحادیه انجمن هایآئین نامه های فرهنگی - دانشجویی
فرم در خواست اکانتمرکز فناوری اطلاعات
testاخبار
فرم پرسشنامه انتخاب پژوهشگر نمونه سال فرمهای پژوهشی
فرم ویژه در خواست هیات علمی دانشگاه جهت پرداخت پاداش مقالات چاپ شده در مجلات داخلی و خارجیفرمهای پژوهشی
فرم ویژه در خواست هیات علمی دانشگاه جهت ارسال مقالات چاپ شده در مجلات علمی معتبر بین المللی به وزارت علوم و تحقیقات و فناوری فرمهای پژوهشی
فرم اطلاعات مربوط به مجری و همکاران پژوهشیفرمهای پژوهشی
فرم پیشنهاد اجرای طرح پژوهشیفرمهای پژوهشی
فرم مربوط به طرح های تحقیقاتیفرمهای پژوهشی
فرم مربوط به هزینه طرح های پژوهشیفرمهای پژوهشی