رییس فعلی دانشگاه تبریز

تعداد بازدید:۹۶۰۱۰

 

                                                    دکتر صفر نصراله زاده                                                          

 

مرتبه علمی: استاد
گرایش: اکولوژی گیاهان زراعی

nasr.tbu@tabrizu.ac.ir

دکتر نصراله‌زاده (زاده تبریز _ ۱۳۳۹) دارای دکترای زراعت (گرایش اکولوژی گیاهان زراعی) و استاد دانشگاه تبریز است که پیش از این رئیس دانشکده کشاورزی، مدیر تحصیلات تکمیلی و همچنین مدیر آموزش دانشگاه تبریز بوده است.

 

      

 

آخرین ویرایش۲۹ آذر ۱۴۰۲