رییس فعلی دانشگاه تبریز

تعداد بازدید:۹۳۲۹۳

 

                                                    دکتر صفر نصراله زاده                                                          

 

دکتر نصراله‌زاده (زاده تبریز _ ۱۳۳۹) دارای دکترای زراعت (گرایش اکولوژی گیاهان زراعی) و عضو هیات علمی و دانشیار دانشگاه تبریز است که پیش از این رئیس دانشکده کشاورزی، مدیر تحصیلات تکمیلی و همچنین مدیر آموزش دانشگاه تبریز بوده است.

 

      

 

آخرین ویرایش۱۷ آذر ۱۴۰۰