تماس با دانشگاه

تعداد بازدید:۳۲۴۴۲۲

 

 

آدرس

کدپستی

دانشگاه تبریز

تبریز، بلوار 29 بهمن- خ امام خمینی دانشگاه تبریز

5166616471

دانشکده فنی مهندسی مرند

اذربایجانشرقی .شهرستان مرند بلوار عباسی دانشکده فنی و مهندسی مرند/ شماره تلفن: 041-42260003 

5413889741

دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی اهر

شهرستان اهر، جنب فرمانداری، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی اهر/شماره تلفن:   44237717 - 041

5451785354

دانشکده فنی مهندسی میانه

میانه،  جاده ترک،جنب پارک جنگلی و صداو سیمای میانه/ شماره تلفن: 2245970

 1389

پردیس بین المللی ارس

 پردیس بین المللی دانشگاه تبریز/شماره تلفن: 33344525/ 33392764/ 33392763/ 33392757/33392757

 

 

 شماره تلفنهای تماس:

 

نام واحد/ اداره/ دانشکده

شماره تلفن مستقیم / داخلی

شماره فاکس

دفتر ریاست دانشگاه

-

33344013

 معاونت پشتیبانی و توسعه منابع

33341302/33393648

33393649

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی     

33342110/ 33393647

33342110

معاونت پژوهشی و فناوری

33344273/33393630

33344273

معاونت دانشجوئی

33344277/ 33393624

33393625

معاونت  فرهنگی و اجتماعی

33341144/33393623

33341144

مدیریت روابط عمومی

33341304/33393606

33393606

مدیریت حراست

33341924/33393595

33347000

مدیریت امور حقوقی

33343008/3393564

33343008 

 دفتر مرکزی دانشگاه درتهران

88893589/88908992

8893589

 دفتر طرح، نظارت و ارزیابی

3355995/33393541

 

 مرکز فنآوری و اطلاعات

33364284/33392245

33364284

مدیریت امور اداری وپشتیبانی

33344276/33393412

33342599

مدیریت امور مالی

3341151/3393461

3340278

مدیریت امور فنی

3344270/3393434

3348707

مدیریت بودجه و تشکیلات

33344360/33393499

33352257

مدیریت امور دانشجوئی

33340463/33393207

33352364

مدیریت تربیت بدنی

33341868/33393177

33293976

مدیریت امور اجتماعی

مدیریت امور فرهنگی

33341242/33393188

33393243/33393197

33341242

مدیریت امور پژوهشی

مدیریت امور فنآوری

33355994/33393633

33393526-30

33393638

33271451

مدیریت امور تحصیلات تکمیلی

33348997/33392454

33348997 

مدیریت همکاری های علمی و بین المللی

33355994/33393629

33344272

مدیریت امور آموزشی

33341303/33392423

33352256

 اداره رفاه

33393294/33361241

33361241

 اداره تغذیه

33300479/33393221

33352364

 خوابگاه خواهران

33352367/33393206

33352364

 خوابگاه برادران

33352367/33393210

33352364

 مرکز بهداشت

مرکز مشاوره

333393202

33393297

33375093

 

 چاپ و انتشارات

33342562/33392669

33342562

کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد

33294120/33395001-3

33294119

 ارتباط با صنعت و مالکیت فکری و کارآفرینی

33349822/33393526

33348922 

 مرکز تحقیقات علوم پایه

 

 

 جهاد دانشگاهی

33341245/33392799

33342565

 اداره کل امور دانشجویان شاهد ویثارگر

33341009/3393217

33341918

دبیرخانه هیات اجرائی جذب اعضای هیات علمی 

33392656

33392656

هسته گزینش کارکنان 

33341301/3392665

33341301

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه 

33341319/3392610

33300463

دفتر استانی مقام معظم رهبری

33330788/33393609-10

3330788

گروه حمایت از استعدادهای درخشان 

33395044-47

33395046

مرکز رشد واحد های علم و فناوری 

33377881

33377880

مرکز مشاوره 

مرکز بهداشت

3393297

33393201

 

33341918

 دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی

33341150/3392161

33356017

 دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی

33392351/33392350

 

 دانشکده  برنامه ریزی و علوم محیطی

33344286/33392256

 

 دانشکده حقوق و علوم اجتماعی

33392257

33356013

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

33341133/33392088

33356009

 دانشکده ریاضی

33342102/33392869

33342102

 پژوهشکده فیزیک کاربردی و ستاره شناسی

33342564/33393010

33347050

 دانشکده فیزیک

33356030/33393331

33341244

 دانشکده کشاورزی

33341316/33392003

33345332

 دانشکده مهندسی شیمی و نفت

33392525/33310917

33338497

دانشکده  مهندسی برق و کامپیوتر

33270995/33393710

33300829

 دانشکده علوم طبیعی

33359894/33392742

33356027

 دانشکده مهندسی عمران

33354100/33392515

33344287

 دانشکده شیمی

33355998/33393090

33340191

 دانشکده مهندسی مکانیک

33356026/33392477

33354153

 دانشکده دامپزشکی

36378743-45

36378743

 دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی اهر

44237717

44237718

 دانشکده فنی مهندسی مرند

42260003

42260003

 دانشکده فنی مهندسی میانه

52220376

52220399

 دانشکده الهیات و علوم اسلامی

33355985/33392237

3355985 3

پردیس بین المللی ارس

33344525/ 33392764/  33392763/ 33392757


 

مخابرات دانشگاه تبریز

33340089 الی 33340081

 

 

آخرین ویرایش۲۳ فروردین ۱۴۰۱