عضویت معاون دانشجویی دانشگاه تبریز در کار گروه تخصصی طرح جامع وزارت علوم

۱۵ تیر ۱۳۹۸ | ۱۴:۴۹ کد : ۹۷۵۸ اخبار
تعداد بازدید:۸۶۱

دکتر حسین امامعلی پور معاون دانشجوئی دانشگاه تبریز، طی حکمی از سوی دکتر مجتبی صدیقی معاون وزیر و رئیس سازمان اموردانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، به عنوان عضو کار گروه تخصصی طرح جامع خدمات دانشجوئی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه تبریز، در این حکم آمده، طرح جامع خدمات دانشجوئی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی که به منظور تفکیک خدمات دانشجوئی از فرآیند مدیریت آموزشی و پژوهشی دانشگاه و در قالب نهادی جداگانه پیشنهاد شده است و در جلسه شورای معاونان وزارت عتف مطرح و کلیات آن مورد تایید قرارگرفته است، جهت تنظیم و کامل شدن طرح کارگروه تخصصی در این ارتباط تشکیل شده است. لذا جنابعالی به عنوان عضو کارگروه تخصصی طرح جامع منصوب می شوید.

یادآور می شود: دکتر حسین امامعلی پور عضو هیات علمی دانشکده علوم ریاضی و معاون دانشجوئی دانشگاه تبریز است، دبیر معاونین دانشجوئی دانشگاه های منطقه3 کشور، عضو دبیران معاونان دانشجوئی دانشگاه های برتر کشور، عضو حقیقی شورای مرکزی نظارت بر وضعیت شورای صنفی رفاهی دانشجویان کشور و ... از جمله دیگر سوابق اجرای عضو هیات رئیسه دانشگاه تبریز است.


نظر شما :