برنامه دوره آموزشی سیستم نشریات الکترونیکی دانشگاه تبریز ۱۲ و ۱۳ مرداد۸۹

۱۱ مرداد ۱۳۸۹ | ۱۲:۱۷ کد : ۸۳
تعداد بازدید:۱۰۳۰

برنامه دوره آموزشی سیسنم مدیریت محتوای وب سایت نشریات دانشگاه تبریز جهت شرکت مسئولین و همکاران ذیربط مجلات دانشکده ها
مکان: مرکز فناوری اطلاعات – سایت تافل

سه شنبه12/5/89
30/8 الی 10            مقدمات و ملزومات سیستم
15/10 الی 45/11     آشنایی با سیستم مدیریت محتوا
15/12 الی 45/13     قابلیتهای عمومی وب سایت نشریات

چهارشنبه 13/5/89
30/8 الی 10             آموزش ماژول نشریات
15/10 الی 45/11      آموزش ماژول داوری نشریات
15/12 الی 45/13      رفع ابهام و سوالاتنظر شما :