تازه های انتشارات: آناتومی علف هرز(دکتر سیروس حسن نژاد- سهیلا پورحیدر غفار بی)

۰۹ خرداد ۱۳۹۵ | ۱۸:۰۰ کد : ۶۰۷ رویدادها و اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۲۸۳۵

 

 

آناتومی علف هرز

 مترجمان: دکتر سیروس حسن نژاد- سهیلا  پورحیدر غفار بی

مؤلفان: هانس یورگ کریمر- پیتر بائر

تاریخ و نوبت چاپ: 1394- اول

نشر: انتشارات دانشگاه تبریز

قیمت:-/300000 ریال

 

کتاب « آناتومی علف هرز» تالیف هانس یورگ کریمر و پیتر بائر بوده که توسط دکتر سیروس حسن نژاد، دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز و سهیلا  پورحیدر غفار بی، دانشجوی دکترای علوم علف هرز دانشگاه تهران ترجمه شده و بوسیله انتشارات دانشگاه تبریز روانه بازار شده است.
کتاب آناتومی علف هرز، اولین کتابی است که با این عنوان و محتوا در زمینه علف های هرز بر پایه اصول آناتومی گیاه شناسی نوشته است و شامل 9 بخش است؛ بخش اول: سلول ها و بافت ها، بخش دوم: ساختارهای مریستمی، ترشحی، ذخیره ای و آوندی، بخش سوم: عناصر آوندی و مغز، بخش چهارم: ساقه، ریشه و رشد، بخش پنجم: بافت ها و اندام های پیچیده، بخش ششم: تکثیر رویشی، بخش هفتم: علف هرز بودن، بخش هشتم: تک نگاشت های کوتاه و بخش نهم: روش های تهیه بخش ها.
مطالعه این کتاب برای محققین علوم علف های هرز، دانشجویان علوم گیاهی و گیاه شناسی و صاحب نظران پیشنهاد می شود.
 


( ۱ )

نظر شما :