کارگاه گذر عطارد از مقابل خورشید در دانشگاه تبریز برگزار شد

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۵ | ۱۵:۱۲ کد : ۶۰۴ رویدادها و اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۱۷۵۶

  کارگاه گذر نادر عطارد از مقابل خورشید به مناسبت چهارصدمین سالگرد معرفی تئوری گذر توسط گالیله توسط پژوهشکده فیزیک کاربردی و ستاره شناسی دانشگاه تبریز با همکاری انجمن نجوم آیاز تبریز برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تبریز، رییس پژوهشکده فیزیک کاربردی و ستاره شناسی دانشگاه تبریز در این آیین گفت: با انجام رصد گذر عطارد بر روی خورشید علی الخصوص گذر از تاج خورشید و استفاده از نتایج این رصد علمی، نگاه انسان نسبت به ارائه مدل عالم روشن می شود.
دکتر اصغر عسگری در ادامه با تاکید بر اینکه در چهارصد سال پیش به علت تکنولوژی ضعیف رصد، دست یافتن به مدل صحیح امکانپذیر نبوده است، تصریح کرد: ولی امروزه با پیشرفت های علمی در عصر فضا، امکانات رصدی و آزمایشگاهی و دست یابی به صحت تئوری نسبیت انیشتین، تجهیزات و رصدهای فضایی، دید ما نسبت به جهان کاملا متفاوت بوده و با تکیه برنظریه ی نسبیت عام انیشتین و با رصد گذر عطارد، می توان به نتایجی جدید در مورد مدار سیارات به دور خورشید دست یافته و همچنین، پیش بینی مدل جدیدی برای عالم، ارائه نمود.
وی در بخش دیگر سخنان خود اضافه کرد: این پژوهشکده بزرگترین رصدخانه فعال در کشور را دارد و بر همین اساس آماده هر گونه همکاری مشترک با سازمانها، نهاد ها و دستگاه های ذی ربط است.
همین گزارش حاکی است: در این کارگاه دکتر میرحجت کرمانی، از پژوهشکده فیزیک کاربردی و ستاره شناسی دانشگاه تبریز، در زمینه تکنیکهای رصدی اجرام سماوی، دکتر حسین عبادی از دانشکده فیزیک دانشگاه تبریز در راستای انتشار امواج و نقش آنها در گرمایش خورشید و مهندس امیر حسن زاده از موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران در خصوص نقش گذر در کشف سیارات فرا خورشیدی به ایراد سخنرانی پرداختند.

 
 

( ۲ )

نظر شما :