فارغ التحصیلی اولین دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی دانشگاه تبریز

۲۵ اسفند ۱۳۹۴ | ۱۲:۴۱ کد : ۵۹۹ رویدادها و اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۲۳۴۲


اولین دانشجوی دکتری رشته اقتصاد کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز گرایش اقتصاد و منابع طبیعی با دفاع از رساله دکتری خود فارغ التحصیل شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تبریز، مریم حق جو، با دفاع از رساله دکتری خود تحت عنوان" برآورد ارزش اقتصادی جنگل های ارسباران با استفاده از رهیافت های آزمون انتخاب و رتبه بندی مشروط"، با راهنمایی دکتر باب اله حیاتی، دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز و مشاوره دکتر اسماعیل پیش بهار از دانشگاه تبریز و  دکتر مرتضی مولائی از دانشگاه ارومیه و با داوری دکتر سعید یزدانی، استاد دانشگاه تهران به عنوان نخستین دانشجوی رشته اقتصاد کشاورزی دانشگاه تبریز فارغ التحصیل شد.              
حق جو، هدف مطالعه حاضر را برآورد ارزش کل اقتصادی جنگل های ارسباران و سه گونه با ارزش جانوری جنگل های (پلنگ، خرس قهوه ای و سیاه خروس قفقازی) با استفاده از دو رهیافت آزمون انتخاب و رتبه بندی مشروط عنوان کرد و گفت: داده های مورد نیاز مطالعه از طریق مطالعات میدانی و تکمیل پرسشنامه در میان 334 نفر از بازدیدکنندگان و ساکنین 10 شهر منتخب از سه استان آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و اردبیل با روش نمونه گیری خوشه ای دو مرحله ای و در تمام فصول سال 1393 جمع آوری شد که مدل های مورد استفاده در تحقیق برای روش آزمون انتخاب عبارت از مدل لاجیت شرطی و در برخی موارد از مدل لاجیت مختلط استفاده شد. همچنین از مدل رگرسیونی لاجیت ترتیبی رتبه ای جهت برآورد رهیافت رتبه بندی مشروط استفاده شد.
این دانش آموخته دانشگاه تبریز یادآور شد: نتایج مقایسه دو رهیافت نشان می دهد که رهیافت رتبه بندی مشروط تطابق بیشتری با ترجیحات و رتبه بندی مستقیم پاسخ گویان داشت. ارزش بالای برآوردی برای کارکردها و گونه های جانوری جنگل های ارسباران لزوم توجه و سیاست گذاری و برنامه ریزی مناسب جهت حفاظت از این گنجینه های ارزشمند از طریق سرمایه گذاری دولتی و برنامه ریزی جهت جلب کمک های بالقوه مردمی را بیش از پیش آشکار می سازد و از این رو در این راستا، بهبود شرایط تفریحی و تسهیلات گردشگری و رفت و آمد در این جنگل ها، اطلاع رسانی به افراد در خصوص گونه های جانوری با ارزش موجود در جنگل ها و در خصوص ارزش های غیراستفاده ای به ویژه ارزش وجودی و میراثی، گنجاندن آموزش های زیست محیطی در برنامه آموزشی، همچنین بهبود سطح آگاهی مردم نسبت به کلیه کارکردهای این جنگل ها از پیشنهادهای مطالعه حاضر است.
به گفته حق جو، نتایج به دست آمده از هر دو روش نشان دادند که کارکردهای غیربازاری حدود 98 درصد از ارزش کل اقتصادی جنگل های ارسباران را به خود اختصاص داده اند و کارکرد بازاری و ارزش تولیدی صرفا حدود دو درصد از کل این ارزش ها را داراست. این دانش آموخته دانشگاه تبریز یادآور شد: همچنین نتایج نشان دادند که اجرای هر نوع سناریوی حفاظتی در جهت بهبود وضعیت جنگل ها سبب افزایش قابل توجه مازاد رفاهی افراد خواهد شد. براساس نتایج رهیافت آزمون انتخاب ارزش کل اقتصادی جنگل های ارسباران سالانه حدود 4956/654 میلیارد ریال است که کارکردهای اطلاعاتی و زیست گاهی حدود 43 درصد، کارکردهای غیراستفاده ای حدود 34 درصد، کارکردهای تنظیمی حدود 21 درصد و کارکردهای تولیدی صرفا دو درصد از این ارزش ها را به خود اختصاص می دهند.
وی اضافه کرد: همچنین براساس نتایج روش رتبه بندی مشروط ارزش کل اقتصادی برآوردی برای جنگل های ارسباران سالانه حدود 4179/741 میلیارد ریال است، که کارکردهای اطلاعاتی و زیست گاهی حدود 53 درصد، کارکردهای تنظیمی حدود 25 درصد، کارکردهای غیراستفاده ای حدود 20 درصد و همانند رهیافت پیشین، کارکردهای تولیدی صرفا 2 درصد از این ارزش ها را به خود اختصاص می دهند.
حق جو، با اشاره به دیگر نتایج این تحقیق تصریح کرد: براساس نتایج به دست آمده ارزش گذاری گونه های ارزشمند جانوری به روش آزمون انتخاب و رتبه بندی مشروط، ارزش کل سه گونه جانوری در دو روش به ترتیب حدود 692/655 میلیارد ریال و 1066/83میلیارد ریال است که پلنگ حدود 50 درصد از کل این ارزش در هر دو رهیافت را به خود اختصاص داده است.

 

( ۱ )

نظر شما :