اولین دانشجوی دکتری رشته توسعه کشاورزی در دانشگاه تبریز فارغ التحصیل شد

۲۴ بهمن ۱۳۹۵ | ۱۱:۳۱ کد : ۵۵۰۸ رویدادها و اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۹۸۱۵

اولین دانشجوی دکتری رشته توسعه کشاورزی با دفاع از رساله دکتری خویش در دانشگاه تبریز فارغ التحصیل شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه تبریز، مهدی کرمی دهکردی، با دفاع از رساله خود با عنوان " طراحی و ارایه مدل اجرایی توسعه روستایی با تاکید بر انرژی های نو (مطالعه موردی استان چهار محال و بختیاری)، با راهنمایی دکتر حسین کوهستانی و مشاوره دکتر حسین یادآور از دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز و دکتر رامین روشندل از دانشکده مهندسی انرژی دانشگاه صنعتی شریف تهران به عنوان نخستین دانشجوی رشته توسعه کشاورزی دانشگاه تبریز فارغ التحصیل شد.

این پژوهشگر در این ارتباط گفت: روستاها از با ارزش ترین نهادهای اقتصادی مستقل در کشورها می باشند. این گونه نهادهای اقتصادی مستقل که کمتر از دگرگونی های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی آسیب می بینند جایگاه بالایی در پایداری اقتصاد کشورها دارند. اولین اقدام برای به حرکت درآوردن جوامع روستایی در جهت فعالیت های تولیدی، کشاورزی و صنعتی همچنین تأمین حداقل رفاه لازم برای روستائیان، برآورده کردن نیاز انرژی آنها بر مبنای معیارهای قابل قبول امروزی است، بدین معنا که هرگونه برنامه ی اقتصادی و اجتماعی در روستاها منوط به تأمین انرژی مورد نیاز این مناطق است، لیکن روش های مرسوم تامین انرژی منجر به ایجاد گازهای گلخانه ای و اثرات مخرب زیست محیطی که منجر به گرم شدن زمین می شود را در پی دارد.

به گفته وی، از اهم این اثرات می توان پخش بیماری ها، افزایش خشکسالی، ضررهای اقتصادی، از بین رفتن یخ های قطبی، آتش سوزی های گسترده، طوفان های مخرب، موج سرما و رعد و برق های مرگبار را نام برد، در نتیجه حرکت به سمت استفاده از انرژی های پاک از ضرورت بسیار بالایی برخوردار است؛ بنابراین ارائه مدل یا الگویی که بتواند حداکثر استفاده بهینه را از پتانسیل موجود در روستاهای کشور در جهت رسیدن به توسعه پایدار داشته باشد، کاملاً ضروری به نظر می رسد.

کرمی دهکردی، با اشاره به اهداف کلی این تحقیق هم یادآور شد: هدف کلی از پژوهش حاضر، طراحی و ارائه مدل اجرایی توسعه روستایی با تاکید بر انرژی های نو (مورد مطالعه: استان چهارمحال و بختیاری) است. بدین منظور ابتدا با بررسی منابع متعدد داخلی، خارجی و پیمایش میدانی به تبیین مدل مفهومی استفاده از انرژی های تجدیدپذیر با تکیه بر روستا پرداخته شد. در گام دوم به پتانسیل سنجی انرژی های تجدید پذیر باد، خورشید و زیست توده در استان چهارمحال و بختیاری به تفکیک پرداخته شد.

به گفته وی نتایج این طرح نشان داد که توان بادی شهرستان سامان در هر سه ارتفاع ۱۰، ۲۰ و ۴۰ متری بالاترین توان را در بهمن ماه به ترتیب با مقادیر ۷۱/۲۲۵، ۱۰/۳۲۵ و ۳۵/۴۶۸ وات بر متر مربع به خود اختصاص داده و کمترین توان بادی نیز مربوط به مرداد ماه در هر سه ارتفاع ۱۰، ۲۰ و ۴۰ متری با مقادیر ۱۶/۱۰۷، ۱۸/۱۵۹ و ۳۳/۲۳۲ وات بر متر مربع بوده است و همچنین با توجه به تحلیل نمودارهای گلباد، قویاً شهرستان سامان در رتبه اول قرار گرفته و به ترتیب شهرستان های کوهرنگ، شهرکرد، فارسان، بروجن، لردگان و اردل در رده های دوم تا هفتم سطح انرژی بادی قرار می گیرند.

همچنین در پتانسیل سنجی انرژی خورشید از روش آنگستروم با استفاده از کد نویسی در نرم افزار Matlab استفاده گردید که نتایج نشان داد، ایستگاه بروجن با مقدار ۰۵/۲۳ دارای بیشترین ساعات آفتابی در طول دوره آماری بوده و رتبه اول را به خود اختصاص داده است و پس از آن به ترتیب ایستگاه های سامان، شهرکرد، لردگان، فارسان، اردل و کوهرنگ رتبه های دوم تا هفتم را به خود اختصاص داده اند.

لازم به توضیح است: دکتر علی اسدی از دانشگاه تهران و دکتر شاپور ظریفیان و دکتر حسین راحلی از دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز داوری این رساله را بر عهده داشتند.


( ۵ )

نظر شما :