در نشست حقوقی سال 94 مطرح شد؛<br>بررسی تحولات جرم شناسی در دانشگاه تبریز<br>

۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۴ | ۱۷:۵۸ کد : ۴۸۵ رویدادها و اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۲۹۸۶

نشست حقوقی با موضوع «بررسی تحولات جرم شناسی» در دانشکده حقوق و علوم اجتماعی دانشگاه تبریز برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تبریز، علی حسین نجفی ابرند آبادی، در این نشست حقوقی که در آمفی تئاتر دانشکده حقوق و علوم اجتماعی دانشگاه تبریز برگزار شد، گفت: خوشبختانه با بروز اقدامات مناسبی که برای پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمین در قالب قانون اساسی شکل گرفت، رشته کاربردی جرم شناسی را مشروعیت بخشید.
وی جرم‌ شناسی را یک رشته تجربی دانسته و افزود: با توجه به نیازهای جامعه در مقوله مبارزه با فساد و جرم، تشکیل دانشگاه جرم شناسی در کنار سایر معاونت‌های پیشگیری و بازدارنده قضایی از الزامات است.
وی اضافه کرد: جرم شناسی ابتدا برای علت شناسی و شناخت ماهیت جرائم سنتی و متعارف یا جرائمی که همواره در طول تاریخ در قوانین موجود بوده اند ایجاد شده است.
نجفی ابرند آبادی تصریح کرد: در بدو تولد جرم شناسی، این علم به جرائم فنی اختصاص یافت که به اقتضای وضعیت ها شکل گرفته بودند، اما با رشد جهانی شدن و گسترش فناوری جرایم در قالب تهدیدهای جدید شکل تازه ای به خود گرفتند.
وی با اشاره به اینکه جرم شناسی کنونی با چالش های متعددی روبرو است، گفت: از جمله چالش های کنونی می توان به پدیده جهانی و جهانگیر شدن جرائم، چند ملیتی شدن مرتکبین به جرائم، سازمان یافته شدن نحوه ارتکاب به جرائم، باب شدن جرائم به عنوان یک شغل، تولد دنیای جدید مجازی و سایبری و همچنین رشد و گسترش جرائم تروریستی اشاره کرد.
استاد جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی دیگر چالش پیش روی جرم شناسی را غافلگیر شدن جرم شناسی در مقابل تروریسم جدید دانست و تصریح کرد: بیشترین غافلگیری جرم شناسی مربوط به تروریست قرن بیست و یکم این است که جنبه بین المللی یافته و مرتکبین به آن چند ملیتی هستند.
وی رویکرد سالهای اخیر جرم شناسی را بر ناامن جلوه دادن بستر جرم و ایجاد مانع و دشوار ساختن فرصت برای مجرمین دانسته و خاطرنشان کرد: در راستای تحقق بخشیدن به مبارزه با جرائم جهان کنونی، جرم شناسی علاوه بر تلاش های مذکور،نبازمند یک فعالیت تجربی است که بر مبنای مطالعه، تحقیق و پژوهش و همچنین خارج نمودن اطلاعات و آمارهای محرمانه از انزوا است.
نجفی‌ابرند آبادی در پایان با تأکید بر لزوم گسترش تحقیقات علمی و آکادمیک در حوزه جرم‌ شناسی، یادآور شد: امروزه نیاز به علم جرم شناسی در کنار گسترش ارتباط با جرم شناسان سایر کشورها می تواند در راستای مبارزه با جرایم به ویژه جرایم جهانی شده مورد استفاده قرار گیرد.
خاطر نشان می شود: این نشست از سوی انجمن علمی دانشجویان حقوق و با همکاری دانشکده حقوق و علوم اجتماعی این دانشگاه برگزار شد.


  


نظر شما :