7 نژاد جدید عامل زنگ زرد جو، توسط محققان دانشگاه تبریز شناسایی شد

۰۵ آبان ۱۳۹۳ | ۱۹:۰۴ کد : ۴۵۳ رویدادها و اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۱۳۶۹
7 نژاد جدید عامل زنگ زرد جو، توسط محققان دانشگاه تبریز شناسایی شد

برای اولین بار در دنیا در قالب رساله دکتری، 7 نژاد جدید عامل زنگ زرد جو، توسط محققان دانشگاه تبریز شناسایی شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تبریز، صفرعلی صفوی، دانش آموخته دکتری دانشگاه تبریز گفت: این کار در قالب رساله دکتری با عنوانSlow rusting در ارقام تجاری جو، نسبت به زنگ زردPuccinia striiformis f. sp. hordei و ارتباط نژادهای آن با نژادهای زنگ زرد گندم (Puccinia striiformis f. sp. tritici) انجام گرفت و از جدایه های بررسی شده زنگ زرد جو، ده نژاد شناسایی شد که همه این ده نژاد، برای اولین بار در ایران معرفی شدند.
دانش آموخته دانشگاه تبریز در ادامه با بیان اینکه کشف این هفت نژاد عامل زنگ زردجو برای اولین بار در دنیا به تائید دکتر چن(از محققین زنگ در آمریکا(رسیده است، یادآور شد: در بررسی ارتباط بین دو فرم اختصاصی زنگ زرد گندم و جو با استفاده از نشانگرهای SSR   و IGS1 نژادهای هیبرید بین دو فرم اختصاصی به روشنی از یکدیگر تفکیک شدند.
به گفته وی، در این پژوهش وجود هیبرید بین دو فرم اختصاصی زنگ زرد جو و گندم در بین کشورهای قاره های آسیا، اروپا و آفریقا برای اولین بار در ایران به اثبات رسیده و بر این اساس، اثبات وجود نژادهای هیبرید بین دو فرم اختصاصی برای زراعت دو محصول گندم و جو حائز اهمیت فراوانی است.
صفوی افزود: چنین نژادهایی به علت داشتن دامنه میزبانی وسیع تر، توان بقا بیشتری داشته و در صورت فراهم شدن شرایط محیطی، خسارت بالائی به محصول وارد می سازند که ممکن است این خسارت در شرایط محیطی و کشت ارقام حساس، تا صد درصد نیز برسد.
دانش آموخته دانشگاه تبریز همچنین تاکید کرد: در این پژوهش ارقام دارای درجات مختلف مقاومت Slow rusting نسبت به زنگ زرد جو معرفی گردیدند؛ ضمن آنکه در نامگذاری نژادهای جدید از همکاری و راهنمایی پروفسور دکتر چن)از دانشگاه ایالتی واشنگتن آمریکا(کمک گرفته شد.
بر اساس همین گزارش، راهنمائی این رساله را دکتر اسداله بابای اهری و دکتر فرزاد افشاری و مشاوره آن را دکتر مهدی ارزنلو از اساتید گروه گیاهپزشکی دانشگاه تبریز برعهده داشتند.


نظر شما :