رساله دکترای عضو هیأت علمی دانشگاه تبریز به عنوان رساله برگزیده انتخاب شد

۱۷ دی ۱۳۹۳ | ۱۵:۱۸ کد : ۳۶۵ رویدادها و اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۱۹۲۰

رساله دکترای دکتر حمید احمدی، عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تبریز، به عنوان رساله برگزیده کشور در زمینه مهندسی دریا و سازه های دریایی در شانزدهمین همایش صنایع دریایی انتخاب شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تبریز، در شانزدهمین همایش صنایع دریایی در بندر عباس که با ارایه حدود 38 مقاله برتراز 240 مقاله مورد پذیرش شده، برگزار شد، از 30 برگزیده دریایی نیز تقدیر بعمل آمد که رساله دکتر احمدی از دانشگاه تبریز، به عنوان رساله برتر انتخاب گردید.
دکتر احمدی در این رساله به "بررسی آزمایشگاهی و عددی توزیع ضرایب تمرکز تنش در اتصالات لوله ای KT تک صفحه ای سکوهای فولادی با و بدون سختکننده و تعمیم مطالعه عددی به اتصالات چند صفحه ای" پرداخته است.
وی در این ارتباط با بیان اینکه ضرایب تمرکز تنش (SCFs) در اتصالات لوله ای KT، که از جمله اتصالات بسیار متداول در سکوهای شابلونی هستند، که کاربردی هم در صنایع دریایی، نفت و گاز دارند، تصریح کرد: روند انجام این پژوهش را می توان به چهار بخش اصلی تقسیم نمود که در بخش اول، توزیع SCF در امتداد پنجه جوش در اتصالات KT تک صفحه ای ساده، دو صفحه ای متعامد، و تک صفحه ای تقویت شده با سخت کننده های حلقوی داخلی، به شکل آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفته است و در بخش دوم، نیز مدل های عددی متعددی از انواع مختلف اتصالات KT تولید شده و نتایج تحلیل برای بررسی تأثیر خصوصیات هندسی اتصال روی مقادیر SCF بکار گرفته شده اند و سپس نقش چند صفحه ای بودن اتصال و تأثیر بکارگیری سخت کننده ها در مسئله تمرکز تنش بررسی شده است و ضرایب تمرکز تنش در نقاط مختلف اتصال و تحت اثر بارگذاری های متفاوت مورد مقایسه قرار گرفته و ضمناً تأثیر بارگذاری دینامیکی روی مقادیر SCF بررسی گردیده است.
به گفته وی در بخش سوم، هم یک سری معادله پارامتری برای محاسبه SCF بر حسب خصوصیات هندسی اتصال ارائه شده است و در بخش چهارم، توابع احتمال حاکم بر توزیع SCF استخراج گردیده و پس از فرمول بندی توابع حالت حدی در دو رویکرد تنش - عمر و مکانیک شکست، تأثیر ضرایب تمرکز تنش و نقش سایر پارامترهای مؤثر در حالات حدی مورد مطالعه روی قابلیت اعتماد سازهای اتصال تحت اثر خستگی بررسی شده است.
شایان ذکر است؛ این رساله به راهنمایی دکتر محمدعلی لطف اللهی یقین و مشاوره دکتر محمدحسین امین و با داوری دکتر محمدرضا بهاری (دانشگاه تهران)، دکتر علی اکبر آقاکوچک (دانشگاه تربیت مدرس) و دکتر ناصر تقی زادیه (دانشگاه تبریز) دفاع شده است.
همین گزارش حاکی است: در مراسم اختتامیه شانزدهمین همایش صنایع دریایی که از 11 تا 14 آذر ماه 93 در بندرعباس برگزار شد، از این استاد با اهدای لوح سپاس و تندیس افتخار تقدیر به عمل آمد.


( ۴ )

نظر شما :