توسط استاد دانشگاه تبریز؛<br>کتاب حقوق تعهدات ( مطالعه تطبیقی طرح اصلاحی حقوق تعهدات فرانسه با حقوق ایران و اسناد بین المللی) به رشته تحریر درآمد<br>

۰۸ دی ۱۳۹۳ | ۱۵:۲۱ کد : ۳۲۵ رویدادها و اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۴۵۷۰
توسط استاد دانشگاه تبریز؛&lt;br&gt;کتاب حقوق تعهدات ( مطالعه تطبیقی طرح اصلاحی حقوق تعهدات فرانسه با حقوق ایران و اسناد بین المللی) به رشته تحریر درآمد&lt;br&gt;

کتاب حقوق تعهدات «مطالعه تطبیقی طرح اصلاحی حقوق تعهدات فرانسه با حقوق ایران و اسناد بین المللی» توسط دکتر ابراهیم شعاریان، دانشیار گروه حقوق دانشکده حقوق و علوم اجتماعی دانشگاه تبریز و ابراهیم ترابی، پژوهشگر حقوق خصوصی به رشته تحریر درآمد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تبریز، این کتاب در برگرفته طرح اصلاحی حقوق تعهدات فرانسه و اسناد بین المللی و حقوق ایران است. نویسندگان در این کتاب که بالغ بر 1000 صفحه است، آخرین تحولات حقوق قراردادها و حقوق مسئولیت مدنی فرانسه را مورد شرح قرار داده و آن را با نظام حقوقی ایران مقایسه نموده اند.
همین گزارش حاکی است، این کتاب همچنین دیدگاه اسناد بین المللی مانند کنوانسیون بیع بین المللی کالا، اصول قراردادهای بازرگانی بین المللی و اصول حقوق قراردادهای اروپا در زمینه موضوع را مورد بحث و بررسی قرار داده است. 
اولین چاپ این کتاب از سوی انتشارات شهر دانش در تهران به زیور طبع آراسته شده است و به عنوان منبع درسی حقوق مدنی و حقوق مدنی تطبیقی برای دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری محسوب میشود. همچنین دیباچه استاد دکتر ناصر کاتوزیان پدر علم حقوق ایران زینت بخش کتاب حاضر است.


نظر شما :