در قالب طرح پژوهشی؛<br > میزان شیوع اختلال های رفتاری و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان تبریز در دانشگاه تبریز مورد بررسی قرار گرفت<br >

۱۱ شهریور ۱۳۹۳ | ۱۸:۵۶ کد : ۱۹۴ رویدادها و اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۲۸۲۹
در قالب طرح پژوهشی؛<br > میزان شیوع اختلال های رفتاری و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان تبریز در دانشگاه تبریز مورد بررسی قرار گرفت<br >


در قالب طرح پژوهشی؛ میزان شیوع اختلال های رفتاری و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان مقطع متوسطه شهر تبریز در دانشگاه تبریز مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تبریز، دکتر میرمحمود میرنسب، مجری این طرح با بیان اینکه برای تحقق اهداف این پژوهش، در نمونه نهایی تعداد 500 نفر از دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه شهر تبریز انتخاب شدند، تصریح کرد: یافته کلی پژوهش حاکی از آن است که از میان انواع اختلال های رفتاری و عاطفی در دانش آموزان، اضطراب و افسردگی و رفتارهای پرخاشگرانه شیوع بیشتری داشته اند.

یافته کلی پژوهش حاکی از آن است که
 از میان انواع اختلال های رفتاری و عاطفی در دانش آموزان،
اضطراب و افسردگی و رفتارهای پرخاشگرانه شیوع بیشتری داشته اند


 به گفته وی، یافته های مطالعه با توجه به جنسیت دانش آموزان، مبین آن است که اضطراب و افسردگی، شکایات جسمانی، مشکلات توجّه و تفکر رفتار پرخاشگرانه به طور معنی داری در دختران شایع تر از پسران می باشند و افزون بر آن، یافته ها نشان می دهند که از میان انواع اختلالات مورد بررسی، رفتار پرخاشگرانه در پایه های تحصیلی مختلف متفاوت است و در سایر اختلالات، تفاوت معنی داری بر حسب پایه های تحصیلی ملاحظه نمی شود.
دانشیار دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه تبریز در ادامه با اشاره به رابطه انواع اختلالات رفتاری عاطفی با پیشرفت تحصیلی، نیز افزود: یافته های مطالعه حاضر بیانگر آنند که دانش آموزان واجد اختلالات رفتاری و عاطفی پیشرفت تحصیلی کمتری نشان می دهند و بر عکس، دانش آموزانی که این اختلالات را تجربه نمی کنند معدل بالاتری دارند و از پیشرفت تحصیلی مطلوبی برخوردارند. امّا، جهت این رابطه هنوز مجهول است، به عبارت بهتر، بر حسب اطلاعات کنونی هنوز نمی دانیم که آیا پیشرفت تحصیلی پایین موجب بروز اختلالات رفتاری می شود یا بر عکس وجود یک اختلال رفتاری زمینه را برای ضعف پیشرفت و افت تحصیلی مهیا می سازد.
دبیر سازمان نظام روان شناسی و مشاوره استان آذربایجان شرقی تصریح کرد: با عنایت به اینکه مطالعه حاضر در یک مقطع زمانی مشخص و گروه نمونه خاص تحقق یافته است، قابلیت تعمیم پذیری به تمام افراد جامعه را ندارد؛ بنابراین، لازم است پژوهش های بیشتری در این زمینه انجام گیرد.  
وی یادآور شد: با توجه با ارتباط منفی اختلال های رفتاری- عاطفی با پیشرفت تحصیلی، لازم است مداخله های روان شناختی کارآمد، اثربخش و منسجم برای درمان انواع اختلالات در مدارس صورت گیرد تا بتوان در پرتو انجام آن تا حدودی به پیشرفت تحصیلی دانش آموزان کمک کرد و در این زمینه، پیشنهاد می شود مسئولان و متولیان امور اجرایی مدارس در سطح سازماندهی و برنامه ریزی کلان و روان شناسان تربیتی و بالینی در سطح اجرای مداخلات موثر، کاهش میزان اختلالات رفتاری و عاطفی را وجهه همت خود قرار دهند. 
بر اساس این گزارش، این طرح پژوهشی با همکاری دکتر اسکندر فتحی آذر، دکتر جلیل باباپور و محمّد جواد ضرّابی یام صورت گرفته است.

 

 

 


نظر شما :