برگزاری نشست مجازی با محوریت مبانی تئوریک بروز مشکل در روند اجرای برنامه جامع اقدام مشترک(توافق هسته ای ایران) در دانشگاه تبریز

۲۹ تیر ۱۳۹۹ | ۱۲:۰۱ کد : ۱۲۲۶۰ اخبار
تعداد بازدید:۷۲۸

 

کرسی علمی - ترویجی مجازی با محوریت مبانی تئوریک بروز مشکل در روند اجرای برنامه جامع اقدام مشترک(توافق هسته ای ایران) در دانشگاه تبریز برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه تبریز، این کرسی علمی - ترویجی مجازی از سوی دبیرخانه برگزاری کرسی های نظریه پردازی، نقد و نظر و با همکاری معاونت پژوهش و فناوری و مدیریت امور پژوهشی روز دوشنبه 30تیرماه راس ساعت: 10 الی 12 به آدرس اینترنتی: http://vc5.tabrizu.ac.ir/freedes برگزار می شود.

یادآور می شود: کرسی علمی - ترویجی مجازی با محوریت مبانی تئوریک بروز مشکل در روند اجرای برنامه جامع اقدام مشترک(توافق هسته ای ایران) با سخنرانی اساتید دانشگاه تبریز( دکتر محمد عباس زاده رئیس دانشکده حقوق و علوم اجتماعی و استاد گروه علوم اجتماعی و دکتر رجب ایزدی و دکتر جواد علی پور از اساتید گروه علوم سیاسی) برگزار خواهد شد.


نظر شما :