تازه های نشر: راهنمای کامل برنامه Geo WEEP در محیط Arc GIS(مترجمان: دکتر شهرام روستایی و جمشید یاراحمدی)

۱۲ آذر ۱۳۹۸ | ۱۵:۲۰ کد : ۱۰۷۶۱ رویدادها و اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۴۹۴۶

 

راهنمای کامل برنامه Geo WEEP در محیط Arc GIS

مترجمان: دکتر شهرام روستایی و جمشید یاراحمدی

 

 

 

فرسایش خاک از جمله معضلات مهم حوضه های آبخیز کشور محسوب می شود و همه ساله میلیون ها تن خاک حاصلخیز کشاورزی در اثر فرسایش از بین می رود و خسارات هنگفتی به اقتصاد کشور وارد می شود. براین اساس استفاده از مدل ها و روش های برآورد فرسایش و رسوب به عنوان ابزار اساسی در برنامه ریزی برای دستیابی به حفاظت خاک و اعمال مدیریت های حفاظت و احیاء و بهره برداری ضروری است.

باتوجه به موارد مذکور و کمبود منابع اطلاعاتی کافی به زبان فارسی در این زمینه،ضرورت ترجمه کتاب حاضر احساس می شد تا بخشی از کاستی های علمی در این زمینه را پاسخ گو باشد.

مدل ژئووپ (GeoWEEP) در سطح حوضه های مختلف کشور از جمله صوفی چای مراغه، نهندچای تبریز و چندین حوضه دیگر به کار گرفته شده و نتایج قابل قبولی ارائه داده است. امید است ترجمه و چاپ کتاب حاضر راهنمای مناسبی برای شبیه سازی فرسایش و رسوب و در نهایت کنترل این پدیده مخرب باشد.

 

 


( ۱ )

نظر شما :