دانشجویان محترم جدیدالورود (کارشناسی وکارشناسی ارشد روزانه ) تمامی دانشکده ها بدون توجه به برنامه زمانبندی فرم پایش سلامت تا آخرآبان ماه 89 جهت تکمیل کارنامه سلامت به مرکز بهداشت دانشگاه تبریزمراجعه نمایند.

۱۸ مهر ۱۳۸۹ | ۱۲:۱۳ کد : ۱۰۵ اخبار تصویری
تعداد بازدید:۴۰۴۷
لینک دانلود فرم :     کارنامه سلامت 89  


( ۸ )

نظر شما :