رییس فعلی دانشگاه تبریز


معرفی رییس دانشگاه تبریز

دکتر محمد رضا پور محمدی، استاد تمام گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری در سال ۱۳۳۷ در شهر تبریز دیده به جهان گشود. وی مدرک کارشناسی خود را در رشته جغرافیای انسانی و اجتماعی در سال ۱۳۶۳ از دانشگاه تبریز اخذ کرد و به دنبال آن، برای ادامه تحصیل عازم انگلستان شده و در سال ۱۳۶۵ کارشناسی ارشد خود را از دانشگاه UWIST انگلستان و دکتری خود را در رشته برنامه ریزی شهری دانشگاه UWCC انگلستان در سال ۱۳۶۹ با موفقیت به پایان رساند.
چاپ ۹۱ مقاله در مجلات ISI، علمی- پژوهشی و سایر نمایه دارهای معتبر، ارایه ۳۲ مقاله در کنفرانس های ملی و بین المللی، تالیف ۴ جلد کتاب، اجرای ۱۱ طرح پژوهشی و راهنمایی ۹۰ پایان نامه دوره کارشناسی ارشد و ۱۲ رساله دکتری از جمله فعالیت های علمی و پژوهشی ایشان می باشد.
در کنار آن، ریاست دانشکده علوم انسانی و اجتماعی (۱۳۷۵-۱۳۷۰)، معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه (۱۳۷۶-۱۳۷۵) و معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه تبریز(۱۳۷۹-۱۳۷۶) و ریاست دانشگاه تبریز (۱۳۸۴-۱۳۸۱) از جمله سمت های اجرایی دکتر پور محمدی بوده است.
دکتر پور محمدی با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید در سال ۱۳۹۲ 
مجددا به عنوان ریاست دانشگاه برگزیده شد.
 
 لینک اطلاعات تکمیلی