فرم ها و آیین نامه ها

تعداد بازدید:۳۲۷۷۸

مدیریت منابع انسانی، اداری، پشتیبانی:

اداره بازنشستگی و رفاه:

* فرم درخواست برقراری کمک هزینه مهدکودک کارکنان

* درخواست برقراری / افزایش کمک هزینه اولاد و ......

* فرم تسویه حساب

* فرم ارتقاء رتبه

* فرم ارزشیابی کارکنان

* فرم ارزشیابی مدیران

* فرم ارزشیابی کارکنان قراردادی

* دستورالعمل ارزیابی

* فرم ارزشیابی روسای ادارات

 

مدیریت امور مالی:

سامانه های مالی:

 

*فرم پرداخت آنلاین وجوه

*سامانه مدیریت پرداخت آن لاین وجوه 

*سامانه اضافه کاری کارکنان شاغل

*سامانه فیش حقوقی کارکنان شاغل

*سامانه حق التدریس اساتید  

*سامانه حق داوری اساتید

*سامانه فیش حق التدریس

 

دبیرخانه جذب هیات علمی:

* جداول رسمی قطعی، آموزشی ۹۶.۰۹.۱۱

* جداول رسمی آزمایشی، آموزشی ۹۶.۰۹.۱۱

آخرین ویرایش۰۸ خرداد ۱۳۹۸