روسای سابق

ردیف زمان نام رییس محل اخذ دکترا رشته
۱ ١٣٢٦-١٣٢٥ نصرت‌الله جهانشاهلو  دانشگاه تهران پزشکی
۲ ١٣٢٩-١٣٢٦ خانبابا بیانی  دانشگاه سوربن ادبیات
۳ ١٣٣١-١٣٢٩ منوچهر اقبال  آکادمی ملی پزشکی پزشکی
۴ ١٣٣١-١٣٣١ سید محمد سجادی  آکادمی ملی پزشکی حقوق
۵ ١٣٣٢-١٣٣١ محسن هشترودی  دانشگاه سوربن ریاضیات
۶ ١٣٣٢-١٣٣٢ ناصر قلی اردلان    
۷ ١٣٣٥-١٣٣٢ محمد شفیع امین   پزشکی
۸ ١٣٣٦-١٣٣٥ عباسقلی گلشائیان    
۹ ١٣٤٣-١٣٣٦ غلامعلی بازرگان دیلمقانی   علوم
۱۰ ١٣٤٦-١٣٤٣ محمدعلی صفاری    
۱۱ ١٣٤٦-١٣٤٦ تقی سرلک    
۱۲ ١٣٤٧-١٣٤٦ هوشنگ منتصری  دانشگاه استراسبورگ ریاضیات
۱۳ ١٣٥٢-١٣٤٧ منوچهر تسلیمی   فلسفه
۱۴ ١٣٥٢-١٣٥٢ علی اکبر حسن علی‌زاده   پزشکی
۱۵ ١٣٥٥-١٣٥٢ حبیب زاهدی   حقوق
۱۶ ١٣٥٧-١٣٥٥ محمد علی فقیه   ادبیات
۱۷ ۱۳۵٨-١٣٥٧ منوچهر مرتضوی  دانشگاه تهران ادبیات فارسی
۱۸ ١٣٥٨-١٣٥٧ قباد فتحی   پزشکی
۱۹   حبیب‌الله مجیر مولوی    
۲۰ ١٣٥٨-١٣٥٨ ابوالفتح ثقةالاسلامی   پزشکی
۲۱ ١٣٥٩-١٣٥٨ حسن باروقی   کشاورزی
۲۲ ١٣٦٢-١٣٥٩ حسین صادقی شجاع   کشاورزی
۲۳ ١٣٦٥-١٣٦٢ حسین سیفلو  دانشگاه استرلینگ ریاضی
۲۴ ١٣٧٠-١٣٦٥ سید مهدی گلابی   شیمی
۲۵ ١٣٨١-١٣٧٠ محمدعلی حسین پورفیضی  دانشگاه ولز زیست شناسی
۲۶ ١٣٨٤-١٣٨١ محمدرضا پورمحمدی  دانشگاه کاردیف برنامه ریزی شهری
۲۷ ١٣٨٧-١٣٨٤ محمدحسین سرورالدین  بیرمنگام  شیمی
۲۸ ١٣٩١-١٣٨٧ محمدتقی علوی  دانشگاه تهران حقوق
۲۹ ١٣٩٢-١٣٩١ پرویز آژیده  دانشگاه علامه طباطبایی آموزش زبان انگلیسی
۳۰ -١٣٩٢ محمدرضا پورمحمدی  دانشگاه کاردیف برنامه ریزی شهری