همایش ها و کنفرانس ها/ سایر

 

* دومین کنگره بین المللی جندی شاپور 8-7 اسفند97

* نخستین کنگره ملی نوآوری در علوم و فناوری غذایی-12 اسفند97

* همایش ملی بازنمایی گفتمان انقلاب اسلامی و دفاع مقدس/ 26 فروردین1398

* ششمین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن/18 خرداد98

* دومین کنفرانس بین المللی و سیزدهمین کنفرانس ملی ارزیابی کیفیت در نظام های دانشگاهی/22 و 23 خرداد1398

* هشتمین همایش بیوانفورماتیک ایران با همکاری دانشگاه زابل و انجمن بیوانفورماتیک ایران، از 29 بهمن ماه تا 1 اسفند ماه سال 1397 

* جشنواره ملی زن و علم/ اسفند97

*دومین همایش ملی گیاهان دارویی وگونه های موثر بر کبد چرب- ۱ و ۲ اسفندماه ۹۷- انجمن علمی گیاهان دارویی ایران

* چهارمین کنفرانس بین المللی بازشناسی الگو و تحلیل تصویر

* هشتمین همایش بیوانفورماتیک ایران/ 29 بهمن تا اول اسفند97

* دومین همایش بین‌المللی و سومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی در دانشگاه جیرفت 

* پنجمین جشنواره ملی ایده های برتر و اختراعات مدیریت شهری/ 4-3 بهمن97

* سیزدهمین دوره ملی کنفرانس‌ «یادگیری و آموزش الکترونیکی/ 1 و2 اسفند97

* دومین همایش ملی تاریخ شفاهی دفاع مقدس/ 7اسفند 97

* سومین دوره جشنواره ملی کتاب سال فرهنگی دانشجویان/ فرصت ارسال آثار 30بهمن97

* دومین جشنواره فضای مجازی،رسانه و نشریات مکتوب دانشجویی/ بهمن97

* سومین همایش ملی زبان ،ادبیات وبازشناسی مشاهیر ومفاخر/ دی ماه 97

* دومین کنفرانس بین المللی گیاهان دارویی ، کشاورزی ارگانیک ، مواد طبیعی و دارویی / بهمن97

* سومین همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی/ اسفند97

* جشنواره هنری هفته پژوهش

جشنواره استانی مقاله نویسی و خاطره نویسی  " اسوه های صبر و مقاومت" * مهلت ارسال آثار: 15 دی 97*زمان برگزاری جشنواره: اسفند 97

*جشنواره بین المللی خوارزمی