گزارش تصویری برنامه های مربوط به بزرگداشت هشتمین سده آموزش عالی و هفتادمین سال تاسیس دانشگاه تبریز

 

 

.............................................................................................................................................................................................

 

........................................................................................................................................................

 

...................................................................................................................................................................................

 

......................................................................................................................................................................................