تماس با دانشگاه

 

 

آدرس

کدپستی

دانشگاه تبریز

تبریز، بلوار ۲۹ بهمن- خ امام خمینی دانشگاه تبریز/ تلفن: ۸۹- ۳۳۳۴۰۰۸۱

۵۱۶۶۶۱۶۴۷۱

دانشکده فنی مهندسی مرند

مرند، بلوار عباسی، نرسیده به دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکده فنی و مهندسی مرند/تلفن: ۴۲۲۶۰۰۰۳

 ۵۴۱۸۶۳۳۱۸۴

دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی اهر

 اهر، جنب فرمانداری/ تلفن:  ۴۴۲۳۲۳۷۱

۵۴۵۱۷۸۵۳۵۴

دانشکده فنی مهندسی میانه

میانه،  جاده ترک،جنب پارک جنگلی و صداو سیمای میانه/ تلفن:  ۵۲۲۴۵۹۷۰

۱۳۸۹

پردیس بین المللی ارس

 جلفا،  پردیس بین المللی دانشگاه تبریز/ تلفن:  ۳۳۳۹۲۴۳۱

 

 

 

 شماره تلفنهای تماس:

 

سمت

شماره تلفن مستقیم / داخلی

شماره فاکس

ریاست دانشگاه

33341300/33393599

33344013

 معاونت پشتیبانی و توسعه منابع

33341302/33393648

33290528

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی     

33342110 -  33393647

33342110

معاونت پژوهشی و فناوری

33344273/33393630

33344273

معاونت دانشجوئی

33344277- 33393624

33393625

معاونت  فرهنگی و اجتماعی

33341144-33393623

33341144

مدیر روابط عمومی

33393646/33341304/33393606

33393606

مدیر کل حراست

33341924/33393595

33347000

رئیس اداره امور حقوقی

33343008/3393564

33343008 

رئیس دفتر مرکزی دانشگاه درتهران

8803198/8908992

8893589

رئیس دفتر طرح، نظارت و ارزیابی

3355995/3393541

 

رئیس مرکز فنآوری و اطلاعات

33364284/3392245

33364284

مدیریت امور اداری وپشتیبانی

33344276/33393412

33342599

مدیریت امور مالی

3341151/3393461

3340278

مدیریت امور فنی

3344270/3393434

3348707

مدیریت بودجه و تشکیلات

33344360/33393499

33352257

مدیریت خدمات دانشجوئی

33340463/33393207

33352364

مدیریت تربیت بدنی

33341868/33393177

33293976

مدیریت امور فرهنگی

33341242/33393188

33341242

مدیریت پژوهشی و فنآوری

33355994/33393633

33393638

مدیریت امور تحصیلات تکمیلی

33348997/33392454

33348997 

مدیریت همکاریهای علمی و روابط بین المللی

33355994/33393629

33344272

مدیریت امور آموزشی

33341303/33392424

33352256

رئیس اداره رفاه

33393294/33361241

33361241

رئیس اداره تغذیه

33300479/33393221

33352364

رئیس اداره خوابگاه خواهران

33352367/33393206

33352364

رئیس اداره خوابگاه برادران

33352367/33393210

33352364

رئیس مرکز بهداشت

33393202

33375093 

رئیس چاپ و انتشارات

33342562/33392669

33342562

رئیس کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد

33294120/33392941

33294119

رئیس اداره ارتباط با صنعت و مالکیت فکری و کارآفرینی

33349822/33393526

33348922 

رئیس مرکز تحقیقات علوم پایه

33363137

 

رئیس جهاد دانشگاهی

33341245/33392799

33342565

رئیس اداره کل امور دانشجویان شاهد وایثارگر

33341009/3393217

33341918

دبیرخانه هیات اجرائی جذب اعضای هیات علمی 

32656339/33392656

33392656

هسته گزینش کارکنان 

33341301/3392656

33341301

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه 

33341319/3393237

33300463

دفتر استانی مقام معظم رهبری

33330788/33393609

3330788

گروه حمایت ازاستعداد درخشان 

33395044/33395045/33395046/33395047

3294127

مرکز رشد واحد های علم و فناوری 

33377881

33377880

مرکز مشاوره 

33393189

33341918

رئیس دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی

33341150/3392161

33356017

رییس دانشکده اقتصاد و مدیریت 

33392351و33392350

 

رییس دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی

33344286و33392256

 

رییس دانشکده حقوق و علوم اجتماعی

33392257

33356013

رییس دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

33341133/33392088

33356009

رییس دانشکده ریاضی

33342102/33392869

33342102

رییس پژوهشکده فیزیک کاربردی و ستاره شناسی

33342564/33393010

33347050

رییس دانشکده فیزیک

33356030/33393331

33341244

رییس دانشکده کشاورزی

33341316/33392003

33345332

رییس دانشکده فناوری های نوین

36294626/33393754

333294626

رییس دانشکده  مهندسی برق و کامپیوتر

33270995/33393710

33300829

رییس دانشکده علوم طبیعی

33359894/33392742

33356027

رییس دانشکده عمران

33354100/33392515

33344287

رییس دانشکده شیمی

33355998/33393090

33340191

رییس دانشکده مکانیک

33356026/33392477

33354153

رییس دانشکده دامپزشکی

36378743

36378743

رییس دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی اهر

44237717

44237718

رییس دانشکده فنی مهندسی مرند

42260003

42260003

رییس دانشکده فنی مهندسی میانه

52220376

52220399

رییس دانشکده الهیات و معارف اسلامی

33355985/33392237

3355985 3

پردیس بین المللی ارس

     33306355 - 33304525

 

مخابرات دانشگاه تبریز

33340089 الی 33340081

 
 

 

آخرین ویرایش۱۴ مهر ۱۳۹۸
تعداد بازدید:۱۱۳۴۴۰