تازه های انتشارات: روش ها و فنون تدریس( مولف: دکتر اسکندر فتحی آذر)

۳۱ مرداد ۱۳۹۵ | ۱۹:۱۴ کد : ۶۴۸ رویدادها و اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۹۳۴۱

 

 

 

روش ها و فنون تدریس

 

 

 

مولف: دکتر اسکندر فتحی آذر

 

 

 

نشر: انتشارات دانشگاه تبریز

 

 

 

تاریخ و نوبت چاپ: 1394- چهارم

 

 

 

قیمت:-/220000 ریال

 

 

 

کتاب«روش ها و فنون تدریس» تالیف دکتر اسکندر فتحی آذر، استاد دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تبریز است که انتشارات دانشگاه تبریز این کتاب وزین را در 482 صفحه برای چهارمین بار تجدید چاپ نموده است.
این اثر از جمله کتاب هایی است که آموزش دانش ها و فناوری ها، تسلط و مهارت یابی ها، و امر تدریس را موضوع بررسی قرار داده و به وجهی  نظام مند  به  تببین  زوایای  پنهان  روش ها  و  فنون  تدریس  پرداخته  است.  این  کتاب  از  دوازده  فصل  تشکیل  یافته  است.  فصول  این کتاب  شامل:  فصل  اول:  مفهوم  و  هدف  تدریس؛ فصل  دوم:  یادگیری  و  کاربرد  آن  در  تدریس؛  فصل  سوم:  ارتباط  و  نقش  آن  در  تدریس؛ فصل چهارم: مدیریت در کلاس؛ فصل پنجم: روش های تدریس و طبقه بندی آنها؛ فصل ششم: روش سخنرانی؛ فصل هفتم: روش پرسش و پاسخ؛ فصل هشتم: روش مباحثه؛ فصل نهم: روش حل مسأله؛ فصل دهم: روش آزمایشگاهی و نمایشی؛ فصل یازدهم: طرح ریزی معلم و فصل دوازدهم: ارزیابی. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


( ۲۶ )

نظر شما :