معرفی دانشکده فنی و مهندسی عمران( به روایت تصویر)

۲۷ تیر ۱۳۹۶ | ۱۱:۱۲ کد خبر : ۶۰۸۳ اخبار تصویری
تعداد بازدید:۳۱۴۱

 

 

     این دانشکده در سال 1382 و به دنبال تفکیک دانشکده فنی به سه دانشکده، از دانشکده مذکور منشعب و به صورت مستقل شروع به کار نمود.

    این دانشکده در حال حاضر دارای  47 عضو هیات علمی و شش گروه آموزشی به شرح زیربه انجام فعالیت می پردازد.

گروه آموزشی مهندسی عمران )کارشناسی(

گروه آموزشی مهندسی عمران آب

گروه آموزشی مهندسی عمران ژئوتکنیک

گروه آموزشی مهندسی عمران سازه

گروه آموزشی مهندسی معماری

گروه آموزشی مهندسی نقشه برداری

 

 

 


۱۱ رای

نظر شما :