در قالب رساله دکتری؛<br >تحلیل و مدل سازی تراکم ساختمانی (FAR) در محله های مسکونی با رویکرد توسعه پایدار محله ای در دانشگاه تبریز بررسی شد<br >

۰۵ آبان ۱۳۹۳ | ۱۸:۵۸ کد : ۴۰۷ رویدادها و اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۲۹۰۳
در قالب رساله دکتری؛<br > تحلیل و مدل سازی تراکم ساختمانی (FAR) در محله های مسکونی با رویکرد توسعه پایدار محله ای در دانشگاه تبریز بررسی شد<br >

تحلیل و مدل سازی تراکم ساختمانی (FAR) در محله های مسکونی با رویکرد توسعه پایدار با محله ای مطالعه موردی در محله های گلباد و میدان قطب شهر تبریز در قالب یک رساله دکتری در دانشگاه تبریز بررسی شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه تبریز، فیروز جعفری، فارغ التحصیل این دانشگاه هدف اصلی این تحقیق را بررسی و ارزیابی تراکم ساختمانی (FAR) در محله های مسکونی به منظور دستیابی به الگوی مناسب برای افزایش تراکم در محلات بیان کرد و یادآور شد: در این راستا برای تهیه چارچوب نظری مکاتب شیکاگو، مدرنیسم، پست مدرن، فرهنگ گرا، توسعه پایدار و ... مورد بررسی قرار گرفت که با مطرح شدن پارادایم و مکتب توسعه پایدار، مهمترین چالش شهری، رابطه بین فرم شهری و توسعه پایدار آن بوده است.

به گفته وی، در این مکتب ضمن انتقاد از فرم شهر پراکنده(Sprawl) به دلیل استفاده سیری ناپذیر از زمین، توسعه بدون وقفه، یکنواخت و ناپیوسته، تراکم پائین و وابستگی بر اتومبیل شخصی و ... بر توسعه فرم شهری فشرده(Compact) به عنوان یک استراتژی برای کاهش مشکلات شهری تاکید شده است و بر این اساس نیز تاکید بر این مؤلفه ها در بسیاری از الگوهای جدید توسعه نظیر؛ توسعه حمل و نقل گرا یا TOD ، واحدهای برنامه ریزی شده یا PUD، رشد هوشمند یا Smart Growth (و شهرسازی نوین یا New Urbanismنیز دیده می شود.

به گفته وی، با وجود تاکید توسعه پایدار بر فشرده سازی توسعه شهری، در طی 45 سال گذشته مساحت شهر بیش از 6/5 درصد افزایش یافته در حالی که نرخ رشد جمعیت 9/2 درصد بوده است و در طی 15 سال اخیر  از سال1375 تا 1390 نرخ رشد جمعیت شهر تبریز حدود 5/1 درصد بوده در حالی نرخ رشد مساحت شهر حدود 6 درصد را رقم خورده است که بر اثر گسترش شهر علاوه بر تخریب بیش از 1100 هکتار از فضای سبز شهری، بیش از 3700 هکتار زمین زراعی نیز در طی سالهای 1368 تا 1384 از بین رفته اند و این امر مغایر با اصول توسعه پایدار شهری می باشد.

جعفری افزود: بررسی نتایج بدست آمده از پرسشنامه ها در قالب سنجش اثرات کیفیت شاخص های توسعه پایدار محله ای در وضع موجود و همزمان با افزایش آن در محله های مورد مطالعه، نشان از تاثیر منفی افزایش تراکم بر بسیاری از شاخص های توسعه پایدار در سطح محله ها دارد؛ هر چند سیاست افزایش تراکم در این محله ها بطور کامل انجام نشده، اما به نظر ساکنین


( ۱ )

نظر شما :