اجرای طرح پایش وضعیت اشتغال دانش آموختگان دانشگاه تبریز

۰۱ بهمن ۱۳۹۸ | ۱۵:۳۰ کد : ۱۱۱۵۱ اخبار
تعداد بازدید:۶۷۷

 

دبیر طرح پایش وضعیت اشتغال دانش آموختگان دانشگاه تبریز از اجرای طرح پایش وضعیت اشتغال دانش آموختگان این دانشگاه خبر داد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه تبریز، دکتر حمید احمدی دبیر طرح پایش وضعیت اشتغال دانش آموختگان دانشگاه تبریز در این خصوص گفت: وضعیت اشــتغال دانش آموختگان یکی از مهم ترین مســائل در توسعه علمی، اقتصادی و اجتماعی کشــور است. چرا که نرخ بالای بیکاری از یک ســو باعث افزایش نارضایتی و کاهش تمایل برای ورود به دانشگاه ها می شود و از سوی دیگر عواقب ناگوار اجتماعی و اقتصادی به دنبال دارد.

وی اضافه کرد: برخی از دانشــگاه ها، پژوهشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشــور از سال 97 رصد اشــتغال دانش آموختگان خود را آغاز نموده اند تا بر مبنای نتایج به دست آمده، تصمیم گیری های کلان درخصوص توسعه آموزش عالی به درستی و به کمک اطلاعات جمع آوری شده طی این طرح صورت پذیرد. دانشگاه تبریز نیز اخیراً با انجام برنامه ریزی های لازم و ایجاد زیرساخت های مورد نیاز، طرح پایش وضعیت اشتغال دانش آموختگان را آغاز نموده است.

به گفته وی، با بررسی میزان اشتغال رشته های مختلف دانشــگاهی می توان سیاست های مناســب مرتبط با پذیرش دانشجو، توسعه رشته های جدید و همچنین بهبود فعالیت های حوزه ارتباط با صنعت و مهارت افزایی را رقم زد. با اســتمرار اجرای این طرح، می توان به تدریج بین عرضه و تقاضا در تمامی رشته ها در سطح کشور تعادل مناسبی برقرار نمود. علاوه بر این دستاورد، ارتباط منسجم دانشگاه ها با دانش آموختگان خود می تواند نتایج مفیدی در بر داشته و زمینه ساز هم افزایی مناسبی گردد. به عبارت دیگر، جامعه دانش آموختگان هر دانشــگاه می تواند علاوه بر کمک در اجرای مســئولیت های اجتماعی دانشــگاه ها، مرجع مناسبی برای ارزیابی و آسیب شناسی برنامه های موجود باشد.

دکتر احمدی افزود: پایش اشتغال، برای دانش آموختگان 4 سال قبل صورت می گیرد تا اطلاعات جمع آوری شده قابل استناد باشد. در واقع، فرصت کافی برای کاریابی با توجه به طی دوره خدمت نظام وظیفه، ادامه تحصیل در مقاطع تحصیلی بالاتر و موارد شابه لحاظ می گردد.

دبیر طرح پایش وضعیت اشتغال دانش آموختگان دانشگاه تبریز درخصوص نحوه اجرای این طرح در سال تحصیلی جاری گفت: در مرحله اول، دبیرخانه این طرح در نظر دارد وضعیت اشتغال دانش آموختگانی را که در سال تحصیلی 95-1394، یعنی در بازه زمانی اول مهر 94 تا آخر شهریور 95، فارغ التحصیل شده اند پایش نماید. لذا از دانش آموختگان عزیزی که در این بازه زمانی فارغ التحصیل شده اند، درخواست می شود با مراجعه به لینک http://dotsa.tabrizu.ac.ir/fa/form/197 جهت تکمیل فرم آنلاین پایش اقدام نمایند.

دکتر احمدی در پایان خاطر نشان کرد: تکمیل این فرم، به حدود 3 دقیقه زمان نیاز دارد و دانش آموختگان برای تکمیل آن، حداکثر تا پایان بهمن 98 فرصت دارند. و از این رو جهت دریافت گواهی موقت پایان تحصیلات و همچنین دانشنامه، تکمیل این فرم الزامی است. لذا دانش آموختگان گرامی بایستی رسید الکترونیکی تکمیل فرم را که حاوی کد پیگیری است، ذخیره نموده و نزد خود نگه دارند. در پایان پایش، به تعدادی از دانش آموختگان عزیز که با تکمیل این فرم، دانشگاه تبریز را در اجرای موفقیت آمیز این طرح یاری نموده اند، هدایایی به قید قرعه اهدا خواهد شد.


( ۱ )

نظر شما :