اطلاعیه شماره ۲: قابل توجه پذیرفته شدگان ورودی ۹۸ دکتری تخصصی دانشگاه تبریز(جدید)

۱۰ شهریور ۱۳۹۸ | ۱۳:۰۱ کد : ۱۰۰۷۵ رویدادها و اطلاعیه ها اخبار تیکر
تعداد بازدید:۱۳۸

 

* آدرس مستقیم انتخاب واحد: 

    http://amozesh.tabrizu.ac.ir/SamaWeb/Login.aspx

 


( ۲۵ )

نظر شما :