English  |   |   |   |  يکشنبه 6 تير 1395  |   | 
انتخاب وب سایت مورد نظر :
نمایش بر اساس 
 فرم درخواست هزینه طرح تحقیقاتی
فرم درخواست هزینه طرح تحقیقاتی
تاریخ درج : سه شنبه 3 مرداد 1391
دانلود فرم
 فرم درخواست حق التحقیق و حق الزحمه طرح تحقیقاتی
فرم درخواست حق التحقیق و حق الزحمه طرح تحقیقاتی
تاریخ درج : سه شنبه 3 مرداد 1391
دانلود فرم
 فرم پیشنهاد طرح تحقیقاتی - جدید
در صورت انجام مراحل داوری از طریق مدیریت امور پژوهشی دانشگاه، پس از تکمیل این فرم، آن را در سه نسخه تکثیر و به همراه تصویر آخرین حکم کارگزینی مجری و همکاران به مدیریت امور پژوهشی دانشگاه ارسال نمایید.
تاریخ درج : چهارشنبه 7 بهمن 1388
دانلود فرم
 فرم ارزشیابی طرح های تحقیقاتی
فرم ارزشیابی طرح های تحقیقاتی
تاریخ درج : دوشنبه 21 دى 1388
دانلود فرم
 فرم کنترل درخواست های مربوط به طرح های پژوهشی
لازم است در جهت تسهیل امور، مجریان محترم طرح های پژوهشی قبل از تنظیم پروپوزال و اسناد طرح های در دست اجرا، نسبت به مطالعه این فرم اقدام لازم را به عمل آورند.
تاریخ درج : چهارشنبه 7 بهمن 1388
دانلود فرم
 فرم در خواست اکانت
تاریخ درج : دوشنبه 23 فروردين 1389
دانلود فرم
 فرم جدید درخواست پرداخت پاداش مقالات چاپ شده در مجلات داخلی و خارجی
فرم جدید درخواست پرداخت پاداش مقالات چاپ شده در مجلات داخلی و خارجی
تاریخ درج : يکشنبه 21 آذر 1389
دانلود فرم
 " فرم صورت ریز فاکتورهای مشمول مهر مالیاتی
تاریخ درج : چهارشنبه 11 بهمن 1391
دانلود فرم
count : 0 count : 1 count : 2 count : 3
tabrizu.ac.ir

    Valid XHTML 1.0 Transitional    Valid XHTML 1.0 Transitional